Tuesday, March 13, 2018

Toimumise ja omaduste eetiline tähendus


Haakub sellega     https://dialoogid2.blogspot.com.ee/2018/03/toimumise-ja-omaduste-diferents-oleva.html
          
               Toimumise ja omaduste eetiline tähendus
               Karmo Talts

Mõtleja: Sai vast sellele heideggeriaanile mõtlemisainet antud.
Eetik: Ometi ei mõelnud sa oma ideede kogu tähendust läbi.
Mõtleja: Ka näe, uus vestluspartner. Millele ma siis ei mõelnud?
Eetik: Nendel võimalustel, mida sa kaalusid on ka eetiline tähendus.
Mõtleja: Ja milline?
Eetik: Kui olemine pole nii universaalne printsiip, siis ei pea ka eetiline printsiip olema tingimata olemapidamine.
Mõtleja: Toimuvapidamine võib täitsa hea printsiip olla. Näiteks võib elamine olla midagi, mis peab toimuma.
Eetik: Just. Muidu võiks mingite staatiliste halbade seisundite vältimise viisina näha elu puudumist.
Mõtleja: Küllap võib siiski küsida, kas elamine ei tee võimalikuks kannatamise, kui dünaamilise protsessi. Aga üksikasjadesse ma ei kavatse laskuda, vaid esitada ühe teise küsimuse.
Eetik: Ja see oleks?
Mõtleja: Milline võiks olla antusega seotud eetiline printsiip?
Eetik: Kvalitatiivsed omadused, mida ei kogeta, ei ole tegelikult antud. Võib olla mõnesid kvaliteete, mida saab kogeda, ka peab kogema.
Mõtleja: Milles see kogedatuldav siis seista võiks?
Eetik: Näiteks meeldivates kogemustes. Aga see, et üldse mõnesid kvaliteete peab kogema, püstitab uues küsimused, nagu küsimuse nende kogemise viisist.
Mõtleja: Kas see pole siis ilmne, et kogemusi, mida kellegil veel ei ole, saab neid kogemusi hankides?
Eetik: Nüüd langed sa ise olemise lumma, et kvaliteedid on millegi oleva küljed. Tuleb vaid minna oleva juurde ja tema kvaliteete kogeda.
Mõtleja: Formaalselt võiks ju nii väita, aga kuidas teisiti loodad sa siis kogemusi hankida?
Eetik: Kvaliteete võib ju luua.
Mõtleja: Värve, helisid ja maitseid?
Eetik: Just.
Mõtleja: Kogemuste hankimine võib siis olla lihtsalt oleva orjus ja sellest vabastab kunst, kui kogemuse loomine?
Eetik: Selles saaks ju toimumine ja antus kenasti kokku. Kogemuste hankimise kui olevate juurde minemise käigus ei toimu ju muud kui ainult liikumine.
Mõtleja: Aga kunstiloomisel toimuvad kujutlemine, vahendite otsimine ja teostamine?
Eetik: Neile lisandub ju veel kunstinautija poolne tõlgendamine ja kaaselamine.
Mõtleja: Kunst on tegelikult siis rikas protsesside ja sündmuste põiming?
Eetik: Jah, kunst on väga intsensiivselt elamine, hea inspireerija.

No comments:

Post a Comment