Thursday, March 15, 2018

Dekonstrueerimise kriitika


               Dekonstrueerimise kriitika
               Karmo Talts

Dekonstruktsionist: Tähendus tuleb edasi lükata.
Kriitik: Enesest mõista ja seda ma kavatsengi ühe mõiste puhul nüüd teha.
Dekonstruktsionist: Ja mis mõiste see on?
Kriitik: Populist.
Dekonstruktsionist: Aga miks sa kavatsed sellist mõistet dekonstrueerida?
Kriitik: Sest see ei ole ju neutraalne mõiste. Enamasti räägitakse populistidest halvustavalt.
Dekonstruktsionist: Ja miks see nii on?
Kriitik: Vähem sõnaosavale poliitikule või poliitikule, kes ei kavatsegi midagi muuta, on ju kasulik tõrjuda sõnakamad ja midagi muuta kavatsevad poliitikud poliitikast eemale.
Dekontstruktsionist: Mulle näib, et sa väärkasutad dekonstrueerimist.
Kriitik: Noh, ma pole veel alustanudki. Näiteks ei ole varga mõiste neutraalne.
Dekonstruktsionist: Ära nüüd ütle, et omanikele on kasulikum, kui teiste inimeste näpud tema omandist eemale hoitakse?
Kriitik: Miks sa närvi lähed? Ma pole tõeliselt suurte mõistete dekonstrueerimiseni jõudnudki.
Dekonstruktsionist: Las ma oletan, sa võtad mõrvari mõiste ette?
Kriitik: Inimene, kes tahab oma elu üle otsustada, oma elu omada, püüab hoida kontrolli all teiste võimalust temalt elu võtta. Ta tembeldab neid, kes elusid võtavad, mõrvariteks.
Dekonstruktsionist: Sa tahad lihtsalt minu meetodit kritiseerida. Aga kas sa ka märkad, et sellel, kes tahab teiste surma üle otsustada, on endal suur narratiiv?
Kriitik: Diktaatorite puhul on see nii, aga mitte teistel juhtudel. Näiteks on katse saada pärandust ju osa isiklikust loost. Ja isegi sarimõrvar ei püüa saavutada kontrolli kõigi inimeste elu ja surma üle, vaid väheste elude üle.
Dekonstrukstionist: Nüüd sa ilmutad tõeliselt halba maitset.
Kriitik: Ei, halba maitset ilmutaks ma siis, kui ma ütleks, et on olemas ka keskmised narratiivid, millele püütakse allutada väheste inimeste elu. Oih, ma ütlesingi seda.
Dekonstruktsionist: Sa tahad selle kõigega öelda, et tegelikult on dekonstrueerimisega tegeleval inimesel alati juba oma narratiiv?
Kriitik: Just. Ja selle järgi ta jagab mõisted dekonstrueerimist väärivateks ja nendeks, mis tuleb rahule jätta. Aga ma kavatsen minna veel kaugemale.
Dekonstruktsionist: Kuhu on siit siis veel edasi minna?
Kriitik: Ma väidan, et kohati on võim hea ja seega on ka suured narratiivid kohati õigustatud.
Dekonstruktsionist: Ma nõustun inimelu väärtuse narratiiviga, aga eraomandi suhtes jään kõhklevamaks.
Kriitik: Nojah.
Dekonstruktsionist: Hei, mida su käsi mu taskus teeb?
Kriitik: Aitab sul kõhklustest üle saada, hea vestluskaaslane.

Tuesday, March 13, 2018

Toimumise ja omaduste eetiline tähendus


Haakub sellega     https://dialoogid2.blogspot.com.ee/2018/03/toimumise-ja-omaduste-diferents-oleva.html
          
               Toimumise ja omaduste eetiline tähendus
               Karmo Talts

Mõtleja: Sai vast sellele heideggeriaanile mõtlemisainet antud.
Eetik: Ometi ei mõelnud sa oma ideede kogu tähendust läbi.
Mõtleja: Ka näe, uus vestluspartner. Millele ma siis ei mõelnud?
Eetik: Nendel võimalustel, mida sa kaalusid on ka eetiline tähendus.
Mõtleja: Ja milline?
Eetik: Kui olemine pole nii universaalne printsiip, siis ei pea ka eetiline printsiip olema tingimata olemapidamine.
Mõtleja: Toimuvapidamine võib täitsa hea printsiip olla. Näiteks võib elamine olla midagi, mis peab toimuma.
Eetik: Just. Muidu võiks mingite staatiliste halbade seisundite vältimise viisina näha elu puudumist.
Mõtleja: Küllap võib siiski küsida, kas elamine ei tee võimalikuks kannatamise, kui dünaamilise protsessi. Aga üksikasjadesse ma ei kavatse laskuda, vaid esitada ühe teise küsimuse.
Eetik: Ja see oleks?
Mõtleja: Milline võiks olla antusega seotud eetiline printsiip?
Eetik: Kvalitatiivsed omadused, mida ei kogeta, ei ole tegelikult antud. Võib olla mõnesid kvaliteete, mida saab kogeda, ka peab kogema.
Mõtleja: Milles see kogedatuldav siis seista võiks?
Eetik: Näiteks meeldivates kogemustes. Aga see, et üldse mõnesid kvaliteete peab kogema, püstitab uues küsimused, nagu küsimuse nende kogemise viisist.
Mõtleja: Kas see pole siis ilmne, et kogemusi, mida kellegil veel ei ole, saab neid kogemusi hankides?
Eetik: Nüüd langed sa ise olemise lumma, et kvaliteedid on millegi oleva küljed. Tuleb vaid minna oleva juurde ja tema kvaliteete kogeda.
Mõtleja: Formaalselt võiks ju nii väita, aga kuidas teisiti loodad sa siis kogemusi hankida?
Eetik: Kvaliteete võib ju luua.
Mõtleja: Värve, helisid ja maitseid?
Eetik: Just.
Mõtleja: Kogemuste hankimine võib siis olla lihtsalt oleva orjus ja sellest vabastab kunst, kui kogemuse loomine?
Eetik: Selles saaks ju toimumine ja antus kenasti kokku. Kogemuste hankimise kui olevate juurde minemise käigus ei toimu ju muud kui ainult liikumine.
Mõtleja: Aga kunstiloomisel toimuvad kujutlemine, vahendite otsimine ja teostamine?
Eetik: Neile lisandub ju veel kunstinautija poolne tõlgendamine ja kaaselamine.
Mõtleja: Kunst on tegelikult siis rikas protsesside ja sündmuste põiming?
Eetik: Jah, kunst on väga intsensiivselt elamine, hea inspireerija.

Saturday, March 10, 2018

Laastud mõtlemisest ja olemisest


Laastud mõtlemisest ja olemisest
Karmo Talts

               I

Filosoof: Mõtlen järelikult olen olemas.
Psühholoog: Sa ei paista märkavat, et sellest tõsiasjast rääkides on võimalik kasutada ka ebaisikulist tegumoodi.
Filosoof: Mõeldakse, järelikult on midagi olemas?
Psühholoog: Mõtlemine ju toimub, seega mõeldakse, järelikult midagi toimub. Aga siingi on üks aga.
Filosoof: Milline aga siin siis veel on?
Psühholoog: See, et mõtlemine on miski, mis toimub on üldistus. Triviaalne järeldus on see, mõeldakse järelikult mõeldakse. Mis sobib mulle ju hästi.
Filosoof: Kuulub ju mõtlemine ka sinu uurimisalasse.
Psühholoog: Just, hea kaaslane mõistuse uurimises.

               II

Bioloog: Küll see psühholoog oli vast pedantne.
Filosoof: Sullegi siis tundub nii, et mõtlen, järelikult olen olemas?
Bioloog: Oh ei. Pidasin tema nõudmist silmas, et järeldus mõtlemise kohta tuleb sõnastada umbisikuliselt.
Filosoof: Aga kuhu isikuline tegumood koos mõtlemise millegi toimuvaks lugemisega meid viib? Mõtlen, järelikult toimun?
Bioloog: Aga elu on ju miski mis toimub. Ei mingit mõtlevat asja, vaid elus olend.
Filoosof: Kas ka sinu järeldus ei tee muud, kui upitab sinu uurimisvaldkonda kaheldamatult toimuva uurimisvaldkonnaks?
Bioloog: Sind ju huvitab välise reaalsuse olemasolu küsimus ja selle kohta on mul vastus olemas.
Filosoof: Lase tulla.
Bioloog: Elusolend vajab ju ellujäämiseks sobivaid tingimusi ehk ökosüsteemi. Ma elan, järelikult on välismaailm olemas, sest muidu ma sureksin sobivate tingimuste puudumise tõttu.
Filosoof: Oleme kaaslased eluslooduses?
Bioloog: Just, oleme mõtlevad loomad, mitte asjad, hea liigikaaslane.


Thursday, March 8, 2018

Kunstnik ja publik


               Kunstnik ja publik
               Karmo Talts
              
Kunstnik: Kuidas ma saaksin küll ennast tunnetada?
Hääl: Aga mis siin rasket on?
Kunstnik: Ma ei saavuta ju enda suhtes vajalikku distantsi. Ja kes sa oled selline?
Hääl: Tunnetaja ja tema võimetuse ennast tunnetada sünteesiks on publik.
Kunstnik: Ah et siis publik tunnetab mind?
Publik: Just ja see ma olengi.
Kunstnik: Aga mis siis publikut kõrgemal tasemel eitab?
Publik: Kas sul siis kunagi pole olnud tunnet, et publikul jääb midagi puudu?
Kunstnik: Tõsi. Publik jälle on mulle liiga kauge ja mõned intiimsemad jooned minu juures jäävad talle tundamata.
Publik: Jälle on süntees abiks –sa pead oma eneseväljendust arendama, siis jõuavad ka need sinu küljed publikuni.
Kunstnik: Kas siis sellega meie vastuolu on lõplikult ületatud?
Publik: Oh ei. See, mida sa väljendad, ei pruugi ju publikule meeldida.
Kunstnik: Ma vist tean ka selle vastu rohtu. Publik peab end harima, et olla valmis hindama seda, kuidas sõnum edasi on antud. Isegi siis kui talle sõnum ei meeldi.
Publik: Just.
Kunstnik: Kas oleme siis rahu sõlminud?
Publik: Elu pole kunagi nii lihtne. Publiku liikmed osalevad ka muudes ühiskondlikes suhetes väljaspool loovkultuuri oma.
Kunstnik: Nii võib näiteks ideoloogia publiku kunstnike vastu üles keerata?
Publik: See on tõesti üks näide muude ühiskondlike suhete mõjust meie suhtele, hea kaaslane kunstis.

Tuesday, March 6, 2018

Üldine ja üksik


               Üldine ja üksik
               Karmo Talts

Realist: Universaalid on olemas!
Nominalist: Ei, kõik meie üldistused on kogemuse põhjal loodud.
Aristoteliaan: Ühe võimaluse näite te olevat unustanud.
Nominalist: Millise siis?
Aristoteliaan: Et üldine peitub üksikus.
Realist: Mida see üldse tähendab?
Aristoteliaan: Et üksikutel asjadel on kohati sama vorm.
Nominalist: See on ju ainult näiliselt sama vorm. Tegelikult on tegemist kõigest asjade vormi sarnasusega.
Aristoteliaan: Sarnasus ei ole ju ainult meie poolne üldistus.
Nominalist: Ei, aga sarnasus on kõigest mulje. Asjad ei ole sarnased, nad näivad sellistena.
Kantiaan: Nii et asjade sarnasus tuleb ainult mingist subjektiivusest?
Nominalist: Just.
Kantiaan: Aga meil on ühine loomus. Me vormistame oma kogemuse selliseks, et seal on teatud kvaliteedid, mis asju sarnasteks ja erinevaks teevad.
Realist: Sarnasus pole mitte asi minu jaoks, vaid asi meie jaoks?
Kantiaan: Just nimelt.
Relativist: Mina inimloomusesse ei usu. Sarnase kogemusega inimesed oletavad, et neil on ühine loomus ja et kõigi teiste kogemus on nende oma taoline.
Kantiaan: Aga miks on olemas üldse sarnase kogemusega inimesi?
Relativist: Ma ei tea. Võibolla iseloomustab neid sarnane kogejapsühholoogia?.
Kantiaan: Olgu sarnase kogemuse põhjuseks psühholoogia, kultuur või midagi muud, see muudab ainult seda kui universaalne ja püsiv a priori on.
Relativist: Mingi inimrühma jaoks eksisteerib mingites selle rühma elu raamivates tingimuste puhul oma a priori?
Kantiaan: Just.
Relativist: Aga mis kasu on sellisest a priorist, mis ühel hetkel kehtimast lakkab?
Hegeliaan: Sellel, kuidas kogemuse tingimused muutuvad on ju oma seaduspära. Igal ühiskonna arengutasemel on teadvusel omad eripärad.
Relativist: Kui sa mäletad, siis ei rääkinud kantiaan mitte ainult mingi kindla rühma kogemust määravatest tingimustest, vaid ka muudest rühmadest.
Hegeliaan: Mis siis sellest?
Relativist: Need teised rühmad võivad ühiskonna arengusse sekkuda. Ühtlasi võivad ühiskonna arengu väärata muud ootamatused.
Marksist: See on ju ette ennustatav, millised need ootamatused on. Need on seotud materiaalsete tingimustega.
Relativist: Ootamatud on nad ainult selle jaoks, kes eeldab, et ühiskonnal on oma materiaalsetest tingimustest sõltumatud arenguseadused?
Marksist: Just.
Relativist: Kuidas see kõik enam teadvusse ja sellesse, kas teadvusel on mingi aprioorne alus sarnasuste ja erinevuste eristamiseks ning seega universaalsuse leidmiseks, puutub?
Marksist: Väga lihtsalt. Mitte erineva arengugatasemega ühiskondade liikmetel pole oma a priori, vaid erinevate ühiskonnaklasside esindajatel on see.
Relativist: Sa eeldad, et ühiskonna  arengutingimused on materiaalsed. Mis siis, kui mingi ootamatus kummutab materialistliku teaduse?
Müstik: Siis tuleb tajuda kõige ühtsust. Kui kõik on sama, ei ole midagi, mis saaks võõras ja ootamatu olla.
Relativist: Ühtsus on see, mis on üldine?
Müstik: Sa tegelesid sõnade välja ütlemisega. Nüüd aga taju seda ühtsust.

Monday, March 5, 2018

Teadvuse definitsioon


              Teadvuse definitsioon
              Karmo Talts

Füüsikalist: Teadvus on puht füüsikaline nähtus.
Arutleja: Aga äkki sa lihtsalt kasutad teatud keelelist strateegiat, et et rääkida teadvusest sel viisil?
Füsikalist: Ja millist strateegiat sa mu jutus näed?
Arutleja: Kavatsen tuua analoogse näite. Oletame, et sa määratled inimese sotsiaalse loomana.
Füüsikalist: Ma võiks selle vaate vaidlustada, aga olgu kasuta näite jaoks sellist määratlust.
Arutleja: Ja kujutle, et sa teatad see järel, et inimene on puhtsotsiaalne loom.
Füüsikalist: Aa, sa väidad, et reduktsionism seisneb mingi mõiste defineerimises ja siis selle definitsiooni mõiste enda asemel kasutamises. Selmet määratleda teadvust viitega teadvuse füüsikalistele külgedele kasutab reduktsionist teadvuse mõiste asemel sellise ja sellise füüsikalise nähtuse mõistet.
Arutleja: Sulle tundub, et ma  väidan nii?
Füüsikalist: Ikka. Ja sellisele argumendile oskan ma vastata. Määratlus, mille järgi inimene on sotsiaalne loom, ei võta arvesse inimese koostist.
Arutleja: Nii?
Füüsikalist: Aga teadvuse küsimuse puhul tuleb mängu selle, mille seisundiks vaim on, koostis. Aju on füüsikaline.
Arutleja: Olla millestki tehtud on mõnede asjade omadus...
Füüsikalist: Võibolla kõigi asjade.
Arutleja: Hästi, aga oluline on see, et sa kasutad ikka sarnast strateegiat. Asendad sellest rääkimise, millel on omadus olla teatud koostisega, asjast rääkimisega, millel on omadus sellise koostisega olla.
Füüsikalist: Ma asendan vaimust rääkimise teatud füüsikalise koostisosadega asjast rääkimisega?
Arutleja: Just.
Füüsikalist: Aga kui me midagi määratleme teatud koostise järgi, miks siis mitte rääkida selle koostisega asjast? Miks esialgset mõistet üldse vaja on?
Arutleja: Küsimus on selles, kas mingi definitsioon on täielik. Sa nõustusid sellega, et definitsioon, mis ei viita asja koostisele, ei saa olla täielik.
Füüsikalist: Jah.
Arutleja: Aga samamoodi on ka definitsioon, mis asja koostisele viitab, ebatäielik.
Füüsikalist: Definitsioonid ei aita asja olemust tabada, vaid seletavad sõnu ja sõnade seletamine on praktiline tegevus? Mitte ammendav?
Arutleja: Just, hea vestluskaaslane.

Saturday, March 3, 2018

"Omadused ja olemine"


               Omadused ja olemine
               Karmo Talts

Perspektivist: Me näeme asju mingist perspektiivist.
Oponent: Aga äkki pole need üldse asjad, mida me tajume?
Perspektivist: Mida sa silmas pead?
Oponent: Meile on antud hoopis mingid omadused.
Perspektivist: Ahha, sa püüad olemist ja antust, asju ja omadusi rangelt lahus hoida.
Oponent: Just.
Perspektivist: Aga kas see õnnestub? Sa võid koguni vältida sõna olema, öeldes, et omadused antakse, mitte pole antud.
Oponent: Praegu ma küll veel ei näe, kus ma ebaõnnestuma peaks.
Perspektivist: Aga räägime võimalikest omadustest. Sa oled sunnitud ütlema, et teatud omadusi on võimalik anda.
Oponent: Kuigi see on keeleliselt ebakorrektne, eelistaks ma öelda, et need omadused antakse mitte päriselt, vaid antakse võimalikult.
Perspektivist: Sisuliselt püüad sa keelest välja, aga ometi teistega suheldes oled sa sunnitud keelt kasutama.
Oponent: Ma ei ole kindel, kas väljend „antakse võimalikult“ ei võiks kinnistuda. Aga ma tahaks juhtida tähelepanu ühele võimalikkusega seotud aspektile.
Perspektivist: Nii.
Oponent: Asjaolude puhul me teeme vahet sellel, mis saab olla tegelikult ja mis on pelk loogiline võimalikkus.
Perspektivist: Sa tahad selle kuidagi võimalike omaduste küsimusele üle kanda?
Oponent: Just. Oletame, et keegi väidab, et kasse on võimalik näha.
Perspektivist: Mis on ju ilmselge –me ju oleme kasse näinud.
Oponent: Aga kui see võimalik on, siis lase käia. Näe praegu kassi.
Perspektivist: Ka maju on võimalik ehitada, aga ma ei saa seda praegu teha.
Oponent: Võibolla peaks see meid mõtlema panema, kas tegelikult võimalik pole alati mingi konkreetne võimalikkus. Aga maja ehitamise ja kassi nägemise vahel paistab olevat üks oluline erinevus.
Perspektivist: Maja ehitamiseks on vaja materjali, tõõjõudu jne. Neid tõesti kassi nägemiseks pole vaja, aga mida on kassi nägemiseks vaja?
Oponent: Paistab, et selleks on vaja olla õigel hetkel õiges kohas.
Perspektivist: Ja tajuda midagi valel ajal valel kohas on pelk loogiline võimalikkus?
Oponent: Jah. Tegelikult pead sa olema metsas, et kuulda kuidas puu langeb.
Perspektivist: Hästi, me rääkisime meeleliselt tajutud omadustest. Aga kuidas jääb muude omadustega?
Oponent: Mõõdetavate omadustega on lihtne –neid on võimalik mõõta õigel ajal õiges kohas mõõteriistu kasutades. Katsu sa mööta temperatuuri põhjanabal termomeetriga, mis on sul kodus magamistoas.
Perspektivist: Abstraktsed omadused jätsid sa nimetamata.
Oponent: Nendele õige aja koha nõue vist tõesti ei laiene. Või need ei olegi omadused, kõigest meie kontseptsioonid omaduste kohta.
Perspektivist: See komplitseeriks meie teadvusekäsitlust, sest me vajaks antuse kõrvale mõeldavuse mõistet.
Oponent: Loogikutele see ilmselt meeldiks, kui see, mida me tavaliselt psühholoogiliseks peame, mõtlemisele ei laieneks, hea oponent.